Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Coachable kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Coachable en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op
de website aan Coachable verstrekt. Coachable kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres (niet actief, slechts wat automatisch gaat via websitebezoek)

WAAROM COACHABLE GEGEVENS NODIG HEEFT
Coachable verwerkt uw persoonsgegevens om u via mail een e-boek of nieuwsbrief te
kunnen zenden.
Daarnaast kan Coachable uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande een
coachingsprogramma.

HOE LANG COACHABLE GEGEVENS BEWAART
Coachable bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens waarmee u mailings
ontvangt waar u toestemming voor heeft gegeven, blijven bewaard totdat u zichzelf uitschrijft
via de link in uw mailings. Gegevens van kopende klanten blijven bewaard zolang de
belastingdienst dat heeft vastgesteld.

DELEN MET ANDEREN
Coachable verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Hooguit om
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Coachable worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS
Coachable maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan Coachable te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Coachable
heeft hier geen invloed op.
Coachable heeft Google geen toestemming gegeven om via Coachable verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze
gegevens kunt u beheren via uw Mailblue profiel waarmee u ingeschreven bent voor de
nieuwsbrief en het e-boek.

BEVEILIGEN
Coachable neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coachable maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van
door Coachable verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coachable op via
carolijn@coachable.nl.
www.coachable.nl  en www.coachable-academy.nl zijn websites van Coachable.
Coachable is als volgt te bereiken:
Rijshaak 12, 3356CT Papendrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59202785
Telefoon:06-54673949
E-mailadres:carolijn@coachable.nl